Privacy Verklaring

AUGUSTUS 2018

 

1. OVER ONS

Magazinedesigners.nl

Contactpersoon: Paul Nagel

E-mailadres: contact@magazinedesigners.nl

 

2. PERSOONSGEGEVENS

 

DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ:

• Voor- en Achternaam 

• E-mailadres

• Adres en woonplaats

• Bedrijfsnaam

• Bankgegevens

 

HOE KOMEN WIJ AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, van onze opdrachtgevers gekregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen verkregen.

 

3. DOELEINDEN OM DEZE REDENEN VERWERKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven


Aanvragen en offertes

Je mag met ons vrijblijvend contact opnemen om te zien of wij voor jou of de onderneming waarvoor je werkt aan de slag kunnen. Om een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden.


Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren, zullen wij jouw gegevens verwerken. Wij verwerken je contactgegevens om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Wanneer je ons de opdracht geeft om voor jou een zakelijke e-mailaccount in te stellen, zullen wij bovendien jouw username en wachtwoord daarvoor verwerken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij ook de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen. Gegevens die wij niet voor de facturatie, ons portfolio, archivering of voor een licentie nodig hebben, zullen wij verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zullen wij gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en wij de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.


Ontwerpen

Wanneer wij een ontwerp voor jou maken, dan kan het voorkomen dat in onze ontwerpen ook persoonsgegevens worden verwerkt. De ontwerp-bestanden en drukklare PDF’s die persoonsgegevens bevatten bewaren wij in ons portfolio en archief.


Nieuwsbrief

Wij versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Wij verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


E-mail en overig contact

Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerken wij je naam en e-mailadres, zodat wij je van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Omdat wij graag nog een tijdje zouden willen terugzien met wie wij contact gehad hebben, bewaren wij deze gegevens tot 3 jaar na ons laatste contactmoment.

 

4. DOORGIFTE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS


Wij delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 

• Hosting van onze website

• Nieuwsbrief

• Externe e-mailoplossing

• Password manager voor veilige wachtwoorden

• Cloud back-up van bestanden

• Boekhoudsoftware 

• Drukkerijen en andere producenten van visuele communicatie uitingen

• Bezorgdiensten

• Betaaldiensten


Met onze verwerkers hebben wij een verwerkers overeenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.Als partijen die jouw gegevens ontvangen niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.


Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

5. JOUW RECHTEN

Wij informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via contact@magazinedesigners.nl.


Inzage, rectificatie en verwijdering

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te verwijderen.


Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.


Toestemming intrekken

Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

7. COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Analytische cookiesOmdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.Uitschakelen en verwijderenWil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

8. SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om ons te volgen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 

• LinkedIn

• Facebook

• Instagram

• Twitter

 

9. WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.